Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายปิ่นทอง พจนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม Kick off ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

14 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย รอบที่ 3 ลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครพนม ของเทศบาลตำบลหนองญาติ

14 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม kick off โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

14 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมมอบโถสุขภัณฑ์ปันสุข เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน “ขยะกองบุญ สร้างทุนเพื่อสังคม”

10 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

10 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

08 มิ.ย. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และการศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

08 พ.ค. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

20 ก.พ. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม (วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.) ฯ

04 ธ.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th