Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มิ.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

01 ก.ค. 2559
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ

17 มิ.ย. 2559
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “ประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง”

20 ส.ค. 2558
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม กิจกรรม bike for mom ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

22 ต.ค. 2557
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีษะเกษ ประจำปี พ.ศ.2557

10 ต.ค. 2557
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมประจำร้านกาชาดประจำปี 2557

13 ต.ค. 2556
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม

08 ต.ค. 2556
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณท่าเทียบเรือด่านป่าไม้จังหวัดนครพนม

17 ก.ย. 2556
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนม

14 ส.ค. 2556
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th