Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 2538 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การยกเลิกสำเน... (14 ก.พ. 2562)  
ที่ นพ 0023.2/ว 2539 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าร... (14 ก.พ. 2562)  
นพ 0023.1/ว 2469 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบร... (13 ก.พ. 2562)  
ที่ นพ 0023.2/ว 2341 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้อ... (11 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.1/ว 198 ลงวันที่ 6 กุมพันธ์ 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการโหวตลง... (07 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.1/ว 199 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพั... (07 ก.พ. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 2050 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม... (07 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 1921 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะกา... (05 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 1920 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด... (05 ก.พ. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ ว 1860 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเครา... (04 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 178 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ... (04 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 1743 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (01 ก.พ. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินควา... (01 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.1/ว 1686 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร... (01 ก.พ. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 1690 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (31 ม.ค. 2562)
ที่ นพ 0023.1/ว 157 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... (30 ม.ค. 2562)
ที่ นพ 0023.1/ว 156 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (30 ม.ค. 2562)
ที่ นพ 0023.1/ว 144 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ... (29 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว1109 ลงวันที่ 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี... (23 ม.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 104 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะ... (23 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรว... (13 ก.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนค... (11 ก.พ. 2562)  
เอกสารประกอบการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8,2 อบต.โพนทอง ตำบลโพนทอง ... (30 ม.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก หม... (24 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้าง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศงานประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.โพนทอง อ.บ้านแพง (21 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง)29 โคร... (13 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง)29 โคร... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเทพ (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่องสร้างปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบา... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพินิจรังส... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทัศนปทุมแ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสุทรวิจิต... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนบำรุ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิศรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรตลาดสดเทศบาล... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อร... (13 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระทาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ ... (13 ก.ย. 2561)
การประมูลราคาให้เช่าสินทรัพย์ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครพนม (04 ก.ย. 2561)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ อบต. ครั้งที่ 1/2562 (30 ม.ค. 2562)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2562 (28 ม.ค. 2562)  
มติ อบต. ครั้งที่ 13/2561 (04 ม.ค. 2562)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2561 (24 ธ.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 12/2561 (11 ธ.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2561 (06 ธ.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 11/2561 (06 พ.ย. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2561 (01 พ.ย. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 10/2561 (28 ก.ย. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2561 (27 ก.ย. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 9/2561 (31 ส.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2561 (27 ส.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 8/2561 (01 ส.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2561 (01 ส.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 6/2561 (06 ก.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2561 (02 ก.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2561 (28 พ.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 5/2561 (28 พ.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 4/2561 (01 พ.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2561 (25 เม.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว2388 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ร... (11 ก.พ. 2562)  
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว2389 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ร... (11 ก.พ. 2562)  
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว2342 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงา... (11 ก.พ. 2562)  
หนังสือ สถจ.นครพนม ที่ นพ 0023.4206 ลงวันที่ 8 ก.พ.2562 เรื่อง ของความอนุเคราะห์... (08 ก.พ. 2562)
หนังสือสถจ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว205 ลงวันที่ 8 ก.พ.2562 เรื่อง ขอทราบ... (08 ก.พ. 2562)
หนังสือ สถจ.นครพนม ที่ นพ 0023.4185 ลงวันที่ 5 ก.พ.2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนเลขหนังส... (05 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 -171 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางทูล... (01 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว172 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื... (01 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว 1685 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การใช้ดุ... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว 1691 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 ว1391 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแ... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 ว1296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง การทำกิจ... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 ว1295 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความคิ... (31 ม.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื... (16 ต.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว1030 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำบันทึกท้อง... (11 ต.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว1030 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำบันทึกท้อง... (11 ต.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 12652 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเ... (19 ก.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 12333 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การติดตามการประ... (12 ก.ย. 2561)
ที่ นพ 0023.3/ว 11985 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์... (06 ก.ย. 2561)
ด่วนที่สุด นพ 0023.4/ว 11380 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปร... (29 ส.ค. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th