Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มิ.ย. 2561
ถึง
14 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย)
11 พ.ค. 2561
ถึง
30 พ.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบบเจาะเสาเข็ม (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2561
ถึง
07 พ.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนตำบลคำเตย (อบต.คำเตย)
01 พ.ค. 2561
ถึง
01 พ.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนองคืการบริหารส่วนตำบลคำเตย
01 พ.ค. 2561
ถึง
01 พ.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองนครพนม)
26 เม.ย. 2561
ถึง
26 เม.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม (ทม.เมืองนครพนม)
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อวงยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลเมืองนครพนม)
11 เม.ย. 2561
ถึง
11 เม.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การเปิกเผยราคากลางและการคำนวณราค่กลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ) อบต.คำเตย
09 เม.ย. 2561
ถึง
09 เม.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดเครน) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อบต.นามะเขือ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th