Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2562
ถึง
10 เม.ย. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่้่อมสภาพและชำรุด หรือหมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2561
10 เม.ย. 2562
ถึง
10 เม.ย. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง - บ้านนาดีหัวภู หมู่ ที่ 8, 2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
20 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
ถึง
14 มี.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มี.ค. 2562
ถึง
13 มี.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม ที่ นพ 52005 ว 610 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
06 มี.ค. 2562
ถึง
06 มี.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
25 ก.พ. 2562
ถึง
25 ก.พ. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
25 ก.พ. 2562
ถึง
25 ก.พ. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่านจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้้เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในบรืเวณโรงสีข้าวชุมชนบ้านชะโงม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
20 ก.พ. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ท.๑ - ท.๖ ด้วยวิธีทางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th