Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ส.ค. 2561
ถึง
01 ส.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โต๊ะเก้าอี้นักเรียน)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1 - 6 จำนวน 500 ชุด
23 ก.ค. 2561
ถึง
23 ก.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงงานจ้างก่อสร้าง (อ.บ.ต.โพนบก อ.โพพนวรรค์)
19 ก.ค. 2561
ถึง
19 ก.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดะเทศบาลเมืองนครพนม
16 ก.ค. 2561
ถึง
16 ก.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าที่ดินว่างเปล่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
03 ก.ค. 2561
ถึง
03 ก.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
29 มิ.ย. 2561
ถึง
29 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)แบบกระบะ จำนวน 1 คัน ฯ (อ.บ.ต.ดงขวาง)
26 มิ.ย. 2561
ถึง
26 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลเมืองนครพนม)
25 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (อ.บ.จ.นครพนม)
14 มิ.ย. 2561
ถึง
14 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย)
11 พ.ค. 2561
ถึง
30 พ.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบบเจาะเสาเข็ม (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th