Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.พ. 2561
ถึง
12 ก.พ. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๕ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ โครงการ (อบต.โพนบก)
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๙ โครงการ และโครงการขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ (องคฺ์การบริหารส่วนตำบลโพนบก)
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (อบต.คำเตย)
05 ม.ค. 2561
ถึง
05 ม.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟังท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. (เทศบาลเมืองนครพยม)
04 ม.ค. 2561
ถึง
04 ม.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง - นางิ้ว หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อบต.นามะเชือ)
26 ธ.ค. 2560
ถึง
26 ธ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ .ถ. ๔๓- ๐๐๒ สายนาคำ - อุ่มไผ่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ธ.ค. 2560
ถึง
21 ธ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก)
19 ธ.ค. 2560
ถึง
19 ธ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อบต.นาหว้า)
13 ธ.ค. 2560
ถึง
13 ธ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (เทศบาลตำบลนาคำ)
13 ธ.ค. 2560
ถึง
13 ธ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ๑ - ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลเมืองนครพนม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th