Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ย. 2560
ถึง
21 พ.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลเมืองนครพนม)
02 พ.ย. 2560
ถึง
02 พ.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (อบต.คำเตย)
02 พ.ย. 2560
ถึง
02 พ.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (อบต.คำเตย)
06 ต.ค. 2560
ถึง
06 ต.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง - ดิน ในพื้นที่ตำบลสีชมพู (อบต.สีชมพู)
14 ก.ย. 2560
ถึง
14 ก.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพนสวาง นางิ้ว (อบต.นามะเขือ)
14 ก.ย. 2560
ถึง
14 ก.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ((เทศบาลเมืองนครพนม)
24 ส.ค. 2560
ถึง
24 ส.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม)
23 ส.ค. 2560
ถึง
23 ส.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลเมิองนครพนม จำนวน 6 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลเมืองนครพนม)
23 ส.ค. 2560
ถึง
23 ส.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุสรณ์อุทิศ (เทศบาลเมืองนครพนม)
23 ส.ค. 2560
ถึง
23 ส.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th