Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ก.พ. 2562
ถึง
11 ก.พ. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านโพนทอง - นาดีหัวภู หมู่ 8,2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ม.ค. 2562
ถึง
30 ม.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม เอกสารประกอบการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8,2 อบต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
24 ธ.ค. 2561
ถึง
24 ธ.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก หมู่ 5 บ้านดงขวาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 ก.ย. 2561
ถึง
27 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด - มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม. 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (อบต.นาแก)
27 ก.ย. 2561
ถึง
27 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้าง
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศงานประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.โพนทอง อ.บ้านแพง
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระทาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2562
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทางออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายรฃน้ำซอยสุขาวดี
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิศรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th